EXPLORE

Careers at ThermoFisher Scientific

CareerOpportunities

What Story Will You Tell?
Apply Now >>    
Job ID :
46476BR
Location :
Lithuania - Vilnius
:
Job Description

Darbo pobūdis:
 • Planuoja, organizuoja ir koordinuoja veiksmus, reikalingus Finansų valdymo grupės veiklos tikslams įgyvendinti
 • Organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja biudžetų sudarymą, administravimą ir vykdymą
 • Užtikrina savalaikį ir tikslų duomenų ir ataskaitų išorės ir vidaus vartotojams parengimą ir pateikimą
 • Užtikrina finansinių duomenų teisingumą ir kontrolę
 • Dalyvauja kuriant ir įgyvendina Bendrovėje diegiamas valdymo sistemas, inicijuoja jų tobulinimą
 • Užtikrina darbų saugos ir sveikatos instrukcijų vykdymą padalinyje
 • Užtikrina darbo metu sužinotos informacijos konfidencialumą
 • Nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie visas nestandartines situacijas, susijusias su tiesioginėmis funkcijomis. Inicijuoja ir dalyvauja projektuose, susijusiuose su vykdomų funkcijų, padalinio ir įmonės veiklos efektyvinimu
 • Vykdo Bendrovės darbo tvarkos taisyklėse, procedūrose ir kt. vidaus dokumentuose numatytus reikalavimus, Bendrovės generalinio direktoriaus ir tiesioginių vadovų raštiškus bei žodinius nurodymus. Negalėdamas įvykdyti nurodymų, nedelsdamas apie tai praneša vadovams

Baziniai reikalavimai pareigybei:

 • Aukštasis universitetinis buhalterinis, finansinis, ekonominis ar matematinis išsilavinimas
 • Geros anglų kalbos žinios
 • Labai geri darbo MS Office (Excel, Access), apskaitos ir verslo analitinių programų įgūdžiai
 • Kompiuterinių programų, reikalingų finansinių duomenų organizavimui, valdymas


Apply Now >>    
Join our Talent Community

If you're ready to make a difference in the world, you can do it here.

Join

SHARE