EXPLORE

Careers at ThermoFisher Scientific

CareerOpportunities

What Story Will You Tell?
Apply Now >>    
Job ID :
59884BR
Location :
Lithuania - Vilnius
:
Job Description

Rengia ir valdo Kokybės vadybos sistemos (toliau tekste – KVS) ir Aplinkosaugos vadybos sistemos (toliau tekste - AVS) dokumentaciją:

  • Spausdina ir pateikia paruoštą dokumentaciją vartotojui.
  • Dalyvauja rengiant ir derinant KVS dokumentus ir juos keičiant.
  • Prižiūri, kaip laikomasi nustatytų dokumentų ir įrašų rengimo, keitimo ir derinimo taisyklių. Apie pastebėtus neatitikimus informuoja dokumentų rengėjus bei DVG vadovą.
  • Atlieka vadovo pavestas užduotis, susijusias su Kokybės vadybos sistemos (toliau KVS) dokumentų ruošimu (procedūros, technologinės kortelės, techninės sąlygos, instrukcijos ir kt.).
  • Teikia informaciją interesantams apie dokumentacijos valdymo sistemą.
  • Teikia DVG vadovui pasiūlymus dėl dokumentacijos ir įrašų valdymo sistemos tobulinimo.


Apply Now >>    
Join our Talent Community

If you're ready to make a difference in the world, you can do it here.

Join

SHARE