EXPLORE

Careers at ThermoFisher Scientific

Apply Now >>    
Job ID :
65583BR
Location :
Czech Republic - Brno
:
Job Description

Specifické zodpovědnosti spojené s touto pozicí zahrnují:
• Příjem, zaskladnění, výdej a balení materiálu.
• Čištění a transport materiálu do čistých prostor.
• Zajištění balení výrobků a materiálu
• Příprava dokumentace a značení výrobků a materiálu
• Komunikace s oddělením logistiky
• Precisní dodržování systému logistiky; přesnou, dokladovanou a včasnou komunikaci.
• Zná a dodržuje platné dokumenty systému jakosti.
• Dodržování bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny práce v útvaru.
• Pořádek, čistotu a údržbu prostorů v útvaru.
• Mapovat a navrhovat zlepšení v oblasti balení,vedoucí k efektivnímu provádění
• Dodržování platných dokumentů IMS, EMS a řídící dokumentace.
• Dodržování platných pravidel Supply Chain Security

Požadavky

Úspěšný kandidát by měl mít následující kombinaci vzdělání a zkušeností:

• Minimální požadované vzdělání SOU
• Časová flexibilita
• Jednací a komunikační schopnosti
• Schopnost operativního rozhodování pod časovým tlakem

Kompetence

Úspěšný kandidát bude mít následující kompetence:

• Aktivní přístup
• Systematické řešení problému
• Zaměření na kvalitu
• Schopnost operativního rozhodování pod časovým tlakem
• Dobré komunikační dovednostiApply Now >>    
Link for schema
Join our Talent Community

If you're ready to make a difference in the world, you can do it here.

Join

SHARE

5 Reasons to Work at Thermo Fisher Scientific
View
Search Jobs by Map
Search