EXPLORE

Careers at ThermoFisher Scientific

Apply Now >>    
Job ID :
65077BR
Location :
Lithuania - Vilnius
:
Job Description
 • Laiku ir kokybiškai ruošia patiekalus pagal patvirtintas receptūras.
 • Priima pristatytas prekes, įvertina jų kokybę, tinkamumą naudoti maisto produktams bei sutikrina dokumentuose nurodytus kiekius.
 • Rūpinasi patikėtų Bendrovės įrengimų, gamybinio inventoriaus, įrankių, matavimo prietaisų, indų, taros naudojimu pagal paskirtį, jų priežiūra.
 • Dirba, laikydamasis visų higienos normų, taikomų visuomeninio maitinimo įstaigoms, reikalavimų.
 • Prižiūri darbo vietos ir sandėlių tvarką bei švarą.
 • Naudoja žaliavas pagal „First in, first out“ (FIFO) metodą, seka jų tinkamumo vartoti terminą.
 • Ženklina visus produktus ir gaminius.
 • Dirba vilkėdamas švarią darbo aprangą.
 • Pildo „Geros higienos praktikos“ programos žurnalus, seka rizikos faktorius ir informuoja vadovą apie galimus nukrypimus.
 • Mandagiai aptarnauja į valgyklą atėjusius klientus.
 • Nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie visas nestandartines situacijas, susijusias su tiesioginėmis funkcijomis.Apply Now >>    
Link for schema
Join our Talent Community

If you're ready to make a difference in the world, you can do it here.

Join

SHARE

5 Reasons to Work at Thermo Fisher Scientific
View
Search Jobs by Map
Search