EXPLORE

Careers at ThermoFisher Scientific

Apply Now >>    
Job ID :
66135BR
Location :
Lithuania - Vilnius
:
Job Description

Darbo pobūdis:

Produktų distribucijos padalinio technikas atsako už:

 • Jam pavestų užduočių ir funkcijų tikslų įgyvendinimą laiku.
 • Rengiamos ir teikiamos informacijos teisingumą, jos pateikimą, laikantis nustatytų terminų.
 • Darbo tvarkos taisyklių laikymąsi, įsakymų, įmonės ir tiesioginių vadovų raštiškų bei žodinių nurodymų vykdymą.
 • Jam patikėtų materialinių vertybių saugumą ir naudojimą pagal paskirtį.
 • Jam patikėtos įmonės konfidencialios informacijos apsaugą.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

Baziniai reikalavimai pareigybei:

 • Aukštesnysis / vidurinis išsilavinimas.
 • Kompiuterinis raštingumas (MS Office, Navision).
 • Anglų k. žinios.

Žinios ir darbo patirtis, įgūdžiai:

 • Supratimas apie temperatūrai jautrių produktų sandėliavimą, pakavimą bei transportavimą.
 • Kokybės vadybos sistemos standartų reikalavimų žinojimas.
 • Dokumentavimo principų išmanymas.
 • Fizinis pasiruošimas.
 • Vairuotojo pažymėjimas.

Elgsenos kompetencijos/asmeninės savybės:

Asmeniui, užimančiam šias pareigas, keliami žemiau išvardinti kompetencijų ir asmeninių savybių reikalavimai. Atkreipkite dėmesį, kad pagal Thermo Fisher Scientific politiką jie yra tokie pat svarbūs kaip ir profesinės/techninės kompetencijos ir darbo patirtis. Jeigu asmuo demonstruoja potencialą, jo kandidatūra yra svarstoma net ir tada, kai stinga kompetencijos vienoje ar dviejose paminėtose profesinės/techninės kompetencijos srityse.

 • Sąžiningas ir atviras bendravimas, tikslumas ir atidumas detalėms.
 • Aktyvumas, paslaugumas, pasitikėjimas savo jėgomis.
 • Kūrybiškumas, išradingumas, atkaklumas spendžiant iškilusias problemas, ieškant sprendimų.
 • Komunikabilumas, gebėjimas efektyviai bendrauti su skirtingo lygmens darbuotojais.
 • Organizuotumas, gebėjimas numatyti prioritetus, orientacija į kliento poreikius ir lūkesčius.
 • Entuziazmas, stiprus noras nuolat tobulėti, tobulinti savo bei padalinio veiklą.
 • Pasiryžimas dėti papildomas pastangas (ir darbo laiką) atliekant užduotis iki nustatyto termino.
 • Noras dalintis profesine patirtimi ir žiniomis su kitais darbuotojais.
 • Noras prisidėti prie bendros įmonės sėkmės (ne tik prie padalinio), supratimas, kaip padalinio kuriama pridėtinė vertė daro įtaką bendrai įmonės sėkmei.Apply Now >>    
Link for schema
Join our Talent Community

If you're ready to make a difference in the world, you can do it here.

Join

SHARE

5 Reasons to Work at Thermo Fisher Scientific
View
Search Jobs by Map
Search