EXPLORE

Careers at ThermoFisher Scientific

Apply Now >>    
Job ID :
66389BR
Location :
Czech Republic - Brno
:
Job Description

Specifické zodpovědnosti spojené s touto pozicí zahrnují:

 • Organizování skupiny pracovníků čisté a dřevěné balírny vedoucí ke splnění cílů
 • Zajištění perfektní kvality balení
 • Revize balicích procesů vedoucí ke zvýšení productivity, efektivity a plnění cílů skladu, časové úspory
 • Analýza a definice zodpovědností jednotlivých pracovníků, zajištění zastupitelnosti
 • Analýzy, reporty
 • Udržování bezpečnosti a pořádku balírny a skladu
 • Dodržování systému logistiky – a přesnou, dokladovanou a včasnou komunikaci
 • Dodržování bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny práce v útvaru, znalost a dodržování IMS, EMS a řídící dokumentace
 • Skladová přesnost
 • Balení materiálu, vychystání pracovních objednávek OP22, zajištění balicího materiálu

Požadavky

Úspěšný kandidát by měl mít následující kombinaci vzdělání a zkušeností:

 • Minimální požadované vzdělání SŠ (elektro)
 • Jednací, organizační, rozhodovací a komunikační schopnosti
 • Schopnost operativního rozhodování pod časovým tlakem
 • Praxe ve výrobě a vedoucí roli alespoň 2 roky

Kompetence

Úspěšný kandidát bude mít následující kompetence:

 • Manažerské schopnosti
 • Aktivní přístup
 • Zaměření na kvalitu
 • Zodpovědný přístup
 • Schopnost přinášení inovací
 • Systematické řešení problemu
 • Schopnost operativního rozhodování pod časovým tlakem
 • Dobré komunikační a vyjednávací dovednosti


Apply Now >>    
Link for schema
Join our Talent Community

If you're ready to make a difference in the world, you can do it here.

Join

SHARE

5 Reasons to Work at Thermo Fisher Scientific
View
Search Jobs by Map
Search