img1

Přístupnost / přístupnost pr osoby s
tělesným postižením 


Přístupnost / Přístupnost pro osoby se zdravotním postižením

Uchazeči o zaměstnání se zdravotním postižením: Thermo Fisher Scientific nabízí služby přístupnosti pro uchazeče o zaměstnání, kteří vyžadují usnadnění v procesu žádosti o zaměstnání. Mohou sem patřit například osoby vyžadující pomoc kvůli poruchám sluchu, zraku, mobility nebo kognitivním poruchám. Pokud jste uchazečem o zaměstnání se zdravotním postižením nebo pomáháte zdravotně postižené osobě a potřebujete pomoc s přístupem nebo ubytování, abyste se mohli ucházet o jedno z našich zaměstnání, předložte prosím telefonickou žádost na telefonním čísle 1 855 471 2255*. Uveďte prosím své kontaktní údaje a konkrétní podrobnosti o požadovaném usnadnění, které vám pomohou během procesu podávání žádosti o zaměstnání.

* Tato telefonní linka je vyhrazena pouze pro uchazeče o zaměstnání se zdravotním postižením vyžadující pomoc s přístupem nebo ubytování v procesu žádosti o zaměstnání. Zprávy ponechané pro jiné účely, jako je například to, že se nemůžete dostat na kariérní web, sledování aplikace nebo jiné technické problémy nesouvisející s postižením, neobdrží odpověď.