img1

Různorodost a inkluze

„Pro dosažení naší dlouhodobé vize je zásadní, abychom rozvíjeli inkluzivní kulturu, ve které jsou podporovány a rozvíjeny rozmanité myšlenky a zkušenosti. Pokud kolegové cítí důvěru a mohou svobodně projevovat své skutečné já, vytváříme prostředí konkurenční výhody, které podporuje inovace a růst naší společnosti.​​​​​​​
Lisa Britt, senior viceprezidentka a vedoucí oddělení lidských zdrojů 
 
Lisa Britt

Ve společnosti Thermo Fisher Scientific jsme vytvořili inkluzivní globální prostředí, které oceňuje sílu rozmanitých talentů, prostředí a zkušeností, které podporují rychlost, produktivitu, inovace a růst. Přijímáme jedinečné kvality a rozdíly každého z našich odborníků a poskytujeme jim svobodu a podporu, která jim umožňuje špičkové myšlení – což vede k úspěšnějším obchodním výsledkům pro všechny naše zákazníky.

Partnerství

Jsme hrdí na to, že můžeme spolupracovat s organizacemi zaměřenými na budování rozmanitosti ve strojírenství, vědě a podnikání. Tyto vztahy nám umožňují prokázat náš závazek k rozmanitosti a podporovat pozitivní změny interně i externě.

Zaměstnanecké skupiny

Podporujeme řadu zaměstnaneckých skupin (ERG), které spojují naše odborníky kolem společných charakteristik a poskytují hlas rozmanitému myšlení. Naše ERG pozitivně ovlivňují růst a rozvoj naší společnosti a pomáhají nám při vytváření nových myšlenek pro:

  • Nábor a udržení
  • Vzdělávání a školení
  • Profesní rozvoj
  • Zapojení komunity
  • Podpora a uznání
  • Rozvoj podnikání
  • Činnosti, které podporují rozmanitou a inkluzivní pracovní kulturu

Aktivní zaměstnanecké skupiny:

img1

Asijské ERG

Asijská skupina ERG se zavázala přilákat, rozvíjet, udržovat a propagovat asijské talenty v organizaci prostřednictvím iniciativ, které jsou jedinečné pro asijské a asijsko-americké zaměstnance a které napomáhají lepšímu porozumění mezikulturní a mezikulturní dynamiky.

img1

Africké dědictví ERG

Posláním AHERG je přilákat,  zapojit, rozvíjet, propagovat a udržet vysoce talentované zaměstnance afrického dědictví, aby přispěli k úspěchu Thermo Fisher Scientific.
img1

Latinskoamerické hispánské dědictví ERG

Naší vizí je umožnit latinskoamerickým a hispánským kolegům plně přispět k neuvěřitelně talentovanému globálnímu týmu, který každý den přináší rozmanité pohledy, energickou spolupráci a vášeň. 

img1

LGBTA + ERG

LGBTA ERG se zavázala podporovat kulturní rozmanitost a usilovat o to, aby naše společnost mohla sloužit jako příklad při vytváření inkluzivního a potvrzujícího pracoviště, kde mohou LGBT i ne-LGBT zaměstnanci bez výčitek ukázat své skutečné já.
img1

ERG mileniálů

Skupina ERG mileniálů se zavázala učinit ze společnosti Thermo Fisher Scientific ideálního zaměstnavatele, a to podporou rozvoje mileniálů a budováním firemní kultury, v níž jsou mileniálové přijímáni, rozvíjeni, udržováni a oceňováni po celém světě.
img1

possAbilities ERG

Organizace possAbilities ERG se zavázala podporovat povědomí a porozumění zaměstnanců se specifickými potřebami a poskytovat podporu jim, jejich rodinám a komunitě.  
img1

ERG veteránů

Skupina ERG veteránů se zavázala podporovat rozvoj veteránů, členů vojenské služby, partnerek/partnerů členů armády a zdravotně postižených veteránů a budovat firemní kulturu, v níž jsou tito zaměstnanci přijímáni, angažováni, profesionálně rozvíjeni, udržováni a celosvětově podporováni. 
img1

Ženská skupina ERG

Ženská skupina ERG se zavázala podporovat rozvoj žen a budovat firemní kulturu, v níž jsou zaměstnankyně přijímány, oceňovány, rozvíjeny, udržovány a celosvětově podporovány. 
Lorem Ipsum
Úsilí společnosti Thermo Fisher Scientific o zvýšení inkluze a diverzity ohodnotila Nadace za lidská práva (HRC) v indexu Corporate Equality Index (CEI) 2021 již pošesté za sebou nejvyšším skóre 100. ​​​​​​​