img1

Platná ustanovení o transparentnosti
a nediskriminaci

Transparentnost odměňování Nediskriminační ustanovení

Oznámení všem uchazečům a zaměstnancům

Smluvní strana nebude zaměstnance nebo uchazeče propouštět ani žádným jiným způsobem diskriminovat za to, že se ptali, diskutovali nebo zveřejňovali svůj vlastní plat nebo plat jiného zaměstnance nebo uchazeče. Zaměstnanci, kteří mají přístup k informacím o odměňování jiných zaměstnanců nebo uchazečů jako součást svých základních pracovních funkcí, však nemohou zveřejnit odměnu ostatních zaměstnanců nebo uchazečů jednotlivcům, kteří jinak nemají přístup k informacím o odměňování, pokud zveřejnění není (a) v reakci na formální stížnost nebo obvinění, (b) při podpoře vyšetřování, řízení, slyšení nebo jednání, včetně vyšetřování prováděného zaměstnavatelem, nebo (c) v souladu se zákonnou povinností dodavatele poskytnout informace. 41 CFR 60 – 1,35 (c).