img1

Zásady ochrany osobních údajů
Česká verze

Správa a nábor talentů
Thermo Fisher Scientific Group

Tato politika vysvětluje, jak shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje, které (i) jste nám poskytli při podání žádosti u nás, nebo (ii) jsme získali z jiných zdrojů, abychom vás požádali o účast na našem náboru proces.
__________________________

 
KONTROLÉŘI

Správcem zpracování vašich osobních údajů je subjekt společností skupiny Thermo Fisher Scientific, který inzeroval konkrétní volné místo a / nebo na které jste se aktivně přihlásili („Thermo Fisher Scientific“, „my“, „nás“). Pod pojmem „Thermo Fisher Scientific Group“ rozumíme všechny společnosti přidružené k Thermo Fisher Scientific, Inc.; seznam těchto společností je k dispozici zde.
__________________________

 
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti se správou a náborem talentů shromažďujeme určité individuálně identifikovatelné informace o vás (dále jen „osobní údaje“), jako je vaše jméno, historie zaměstnání, pracovní zkušenosti, vzdělání, pracovní dovednosti, mluvené jazyky, reference a další informace, které uvedete ve své přihlášce, během pohovorů (včetně online video rozhovorů) nebo ve vašem životopise nebo životopisu, aby bylo možné odpovídajícím způsobem zpracovat vaši přihlášku. Shromažďování těchto údajů je nezbytné k provedení výběrového procesu a bez těchto informací v něm nebudeme moci pokračovat.

V některých případech jsme podobné osobní údaje získali také z veřejně dostupných zdrojů (např. kariérní platformy) a na základě toho vás můžeme požádat, pokud máte zájem o účast v procesu podávání žádostí nebo o některý z našich talentových programů. Takové shromažďování je založeno na našich oprávněných zájmech na zpracování veřejně dostupných informací v rámci našeho hledání vhodných kandidátů na naše pracovní pozice. Kromě toho bude zachyceno také vyplnění žádosti nebo zapojení do našich talentových programů poskytujících vaše e-mailové nebo telefonní číslo v našem chatovacím robotu.  Od shromažďování údajů se můžete odhlásit následováním procesu žádosti o odstranění vašich údajů, jak je uvedeno níže.
__________________________

 
PŘÍJEMCI A ZPRACOVATELÉ

Pro zpracování vašich dat pro účely správy aplikací a správy systému používáme – kvůli globálním operacím Thermo Fisher Scientific – aplikace pro centralizované zpracování dat ve Spojených státech na serverech provozovaných naší mateřskou společností Thermo Fisher Scientific, Inc nebo jeho zpracovatelé (jak je uvedeno níže).

Aby byl náborový proces efektivnější, využíváme – obvykle prostřednictvím naší mateřské společnosti Thermo Fisher Scientific, Inc. – služby autorizovaných třetích poskytovatelů / platforem, které obvykle jednají naším jménem. Pro německé společnosti skupiny Thermo Fisher Scientific je to pouze platforma pro nábor řídících pracovníků společnosti Kenexa Brassring (IBM Corp, Armonk, NY, USA). Jiné společnosti skupiny Thermo Fisher Scientific mohou využívat doplňkové služby (např. pro online video rozhovory, které v současné době poskytuje Modern Hire (Delafield, WI, USA), služby talent managementu od Phenom People (Ambler, PA USA) pro nevýkonné uchazeče, talent management služby společnosti Dillistone Group Plc d / b / a FileFinder (Londýn UK) pro výkonné uchazeče a agenturní služby společnosti Candex Solutions Inc. (New York, NY, USA).

Výše uvedené služby nám pomáhají spravovat aplikace a optimalizovat proces výběru ve skupině Thermo Fisher Scientific. Během používání těchto dalších funkcí nebo služeb můžeme poskytnout další informace týkající se ochrany osobních údajů nebo požádat o váš samostatný souhlas (např. se službami Phenom People a FileFinder) s určitými operacemi zpracování.

Abychom ochránili náš oprávněný zájem na skupinovém zpracování údajů o žadatelích (např. abychom informovali jiné společnosti Thermo Fisher Scientific Group o vhodných uchazečích o volná místa v tomto regionu), můžeme vaše údaje předat také dalším společnostem Thermo Fisher Scientific Seskupte se v nezbytném rozsahu.

__________________________

DALŠÍ PŘIPOJENÉ PROCESY

Můžete být také zahrnuti do e-mailů pracovních kampaní nebo požádáni o účast v průzkumech souvisejících s náborovým procesem. Vaše účast v takových kampaních nebo průzkumech je zcela dobrovolná a my vás požádáme o váš předchozí souhlas. V každém případě vám bude poskytnuta příležitost kdykoli se odhlásit z účasti na těchto postupech.

V závislosti na zemi, ve které žádáte, se na vás mohou vztahovat kontroly spolehlivosti a další ověření. Tyto kroky budou prováděny v souladu s platnými místními zákony a v případě potřeby vám poskytneme další informace o zpracování vašich osobních údajů při provádění těchto kontrol.

Vaše údaje můžeme zpracovávat také za účelem dodržení zákonných povinností, kterým podléháme. Na základě vašich osobních údajů můžeme zpracovávat agregované nebo jinak anonymizované údaje pro statistické účely.

Při zapojení subjektů mimo Evropskou unii uplatňujeme veškerá nezbytná ochranná opatření k zajištění přiměřené úrovně ochrany údajů (např. práce s dodavateli certifikovanými štítem na ochranu soukromí a uzákonění tzv. standardních smluvních doložek vydaných Evropskou komisí). Na požádání vám poskytneme další informace o tom, jak v konkrétním případě zajišťujeme ochranu údajů u příjemců osobních údajů.
__________________________

 
UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Po dokončení výběrového procesu a následném personálním obsazení uchováme vaše osobní údaje po dobu 24 měsíců (v Německu 9 měsíců). Toto období lze prodloužit, pokud je třeba dále zpracovávat osobní údaje (například proto, že jste se zaregistrovali k získání upozornění na pracovní místo nebo – v zemích mimo Německo – pro naši síť talentů). Po uplynutí této doby vaše osobní údaje automaticky smažeme (obvykle v rámci Kenexa Brassring nebo ekvivalentní služby, kde jsou údaje žadatele centrálně ukládány a zpracovávány). V každém případě budeme vaše osobní údaje uchovávat pouze po dobu nezbytnou k plnění výše uvedených účelů a / nebo tak dlouho, jak nám to ukládá zákon.
__________________________

 
DOPORUČENÍ OD ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI THERMO FISHER

Naši zaměstnanci vám mohou konkrétně doporučit otevření pracovního místa zadáním vaší e-mailové adresy do našeho nástroje pro doporučení. Vezměte prosím na vědomí, že tato doporučení jsou individuálně a soukromě adresovaná zpráva od našich zaměstnanců, nikoli společnosti Thermo Fisher Scientific. Pokud vás doporučil zaměstnanec společnosti Thermo Fisher Scientific a přihlásili jste se k otevření pracovního místa, může si zobrazit podrobnosti pracovního místa a stav vaší žádosti.
__________________________
 
JEDNOTLIVÁ PRÁVA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Máte právo požadovat přístup k vašim osobním údajům a jejich opravu nebo výmaz nebo omezení zpracování, vznést námitku proti určitým operacím zpracování a také právo na přenositelnost údajů za určitých okolností, které jsou definovány ze zákona. Jakýkoli souhlas, který jste deklarovali, můžete kdykoli odvolat. Máte také právo podat stížnost u příslušného orgánu dozoru.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad nebo vašeho souhlasu s ochranou osobních údajů nebo obecně týkající se zpracování vašich údajů, chcete-li odvolat svůj souhlas, nebo chcete-li aktualizovat nebo vymazat vaše údaje nebo požadovat informace o údajích uložených u nás, můžete nás kontaktovat, např. na následujících adresách:


  • Thermo Fisher Scientific – dodržování právních předpisů – ochrana osobních údajů, 168 Third Avenue Waltham, MA 02451, USA; or
  • Thermo Fisher Scientific – Global Data Protection Officer – Oakwood Corporate Services Limited, 3rd Floor, 1 Ashley Road, Altrincham, Cheshire, WA14 2DT, UK; nebo
  • pošlete e-mail na žadateleprivacy@thermofisher.com nebo na globálního pověřence pro ochranu osobních údajů na dataprivacy@thermofisher.com

v Kalifornii, prosím, klikněte sem ohledně státních zásad.