img1

Moje práce je příběhem předurčení.

Pomoc zlepšit život pacientů s autoimunitními onemocněními.

Estefanía,
evropská manažerka digitální kampaně


Do společnosti Thermo Fisher Scientific jsem přišla asi před 10 lety jako marketingová asistentka pro region Iberia. Poté, co jsem vystudoval psychologii a předtím jsem pracovala jako psycholožka, jsem nastoupila do společnosti, protože jsem vždycky toužila pomáhat druhým, takže jsem byla od samého začátku odhodlána s touto společností růst a rozvíjet se. Program vedení nadace zde ve společnosti Thermo Fisher Scientific hrál důležitou roli v mém kariérním postupu a pomohl mi rozvíjet nové dovednosti a zároveň mi poskytoval příležitost komunikovat s kolegy v celé organizaci.  

V současné době jsem manažerkou evropské digitální kampaně pro imunodiagnostiku a zodpovídám za podporu komunikace našich celoevropských marketingových strategií pro zdravotnické pracovníky zabývající se alergickými a autoimunitními chorobami. I když neinteraguji přímo s pacienty, jak jsem bývala zvyklá jako psycholožka, inspiruje mě má každodenní práce, protože vím, že moje práce přispívá ke zlepšení života mnoha pacientů s alergiemi a autoimunitními chorobami po celém světě.


Věřím, že „někteří lidé uspějí, protože jsou předurčeni, ale většina lidí uspěje, protože jsou odhodláni“. Pokud jste připraveni mít nějaký vliv, zjistíte, že v Thermo Fisher Scientific má každá z našich mimořádných myslí jedinečný příběh. A my všichni přispíváme k jedinečnému poslání – umožnit našim zákazníkům, aby se svět stal zdravějším, čistším a bezpečnějším.