Thermo Fisher Scientific nabízí široké možnosti stáží, které patří k těm nejlepším v rámci celého odvětví. Nabízíme vám plnohodnotnou práci na reálných projektech, možnost navázat kontakt s dalšími stážisty z různých oborů, mentoring od zkušených manažerů a příležitost být prospěšní pro komunitu. Stáže jsou otevřeny studentům všech ročníků napříč obory. Úspěšným stážistům může být po ukončení stáže nabídnuta pozvánka na pohovor do našich leadership programů nebo je jim nabídnuta full-time pozice.

Články WayUp:

Připojte se k naší komunitě talentů

Pokud jste připraveni změnit svět, můžete to udělat zde.