img1

Pareiškimas dėl EEO ir teigiamų veiksmų

Pareiškimas dėl EEO ir teigiamų veiksmų

„Thermo Fisher Scientific“ didžiuojasi būdamas darbdaviu, sudarančiu lygias galimybes, įsipareigojusiu samdyti įvairią ir įtraukumu grįstą darbo jėgą. Kaip teigiama toliau pateiktoje mūsų Lygių įdarbinimo galimybių ir teigiamų veiksmų užtikrinimo politikoje, kuri yra mūsų įsipareigojimo samdyti įvairius ir skirtingus darbuotojus, dalis, „Thermo Fisher Scientific“ suteikia visiems darbuotojams ir kandidatams vienodas galimybes įsidarbinti, neatsižvelgiant į neteisėtą lyties, lytinės orientacijos, lyties aspektų vertinimą (įskaitant lytinę tapatybę ir (arba) išraišką), nėštumą, rasę, odos spalvą, įsitikinimus, tautinę ar etninę kilmę, pilietybės statusą, religiją ar atitinkamus filosofinius įsitikinimus, negalią, santuokos ir civilinę partnerystę, amžių, genetinę informaciją, veterano statusą ar bet kurį kitą asmeninį požymį ar savybę, kuriuos saugo galiojantys vietiniai, valstijos ar federaliniai įstatymai.

Kaip federalinis rangovas, įmonė privalo pateikti darbuotojams informaciją apie federalinius įstatymus, draudžiančius diskriminaciją darbo vietoje dėl rasės, odos spalvos, lyties, tautinės kilmės, religijos, amžiaus, vienodo darbo užmokesčio, negalios ir genetinės informacijos. EEO yra įstatyminis skelbimas, kuriame pateikiama ši informacija; su juo susipažinti galima čia. Jei norite gauti šį skelbimą kitokiu formatu, su prašymu galite kreiptis el. paštu Careers@thermofisher.com arba telefonu: 1-855-471-2255.

EEO yra įstatymas dėl lygių įdarbinimo galimybių ir teigiamų veiksmų politikos