img1

Mokėjimų skaidrumas
nediskriminavimo nuostata

Mokėjimų skaidrumas, nediskriminavimo nuostata.

Pranešimas visiems kandidatams ir darbuotojams

Rangovas neatleidžia ir jokiu kitu būdu nediskriminuoja darbuotojų ar kandidatų dėl to, kad jie paklausė, aptarė ar atskleidė savo ar kito darbuotojo ar kandidato atlyginimo ar darbo užmokesčio dydį. Tačiau darbuotojai, gaunantys prieigą prie kitų darbuotojų ar kandidatų atlygio informacijos vykdydami savo pagrindines darbo pareigas, negali atskleisti kitų darbuotojų ar kandidatų darbo užmokesčio dydžio asmenims, kurie kitokiu atveju neturėtų galimybės gauti tokios informacijos, nebent toks atskleidimas yra daromas (a) atsakant į oficialų skundą ar kaltinimą, (b) padedant tyrimui, teismo procesui, bylos svarstymui ar teisiniams veiksmams, įskaitant darbdavio atliekamą tyrimą, arba (c) naudojantis rangovo teisine pareiga teikti informaciją. 41 CFR 60–1,35 (c).