img1

Privatumo politika 

„Thermo Fisher Scientific“ grupės
talentų valdymas ir įdarbinimas

Šioje privatumo politikoje paaiškinta, kaip renkame ir tvarkome asmens duomenis, kuriuos i) pateikėte mums, kandidatuodami į mūsų siūlomas pozicijas, arba ii) gavome iš kitų šaltinių, norėdami pakviesti jus dalyvauti mūsų įdarbinimo procese.
__________________________

 
VALDYTOJAI

Jūsų asmens duomenų tvarkymo valdytojai yra „Thermo Fisher Scientific“ grupės įmonės, paskelbusios apie tam tikrą laisvą darbo vietą ir (arba) poziciją, į kurią jūs aktyviai kandidatavote („Thermo Fisher Scientific“, „mes“, „mus“). Nurodydami „Thermo Fisher Scientific Group“, turime omenyje visas įmones, susijusias su „Thermo Fisher Scientific, Inc.“; šių įmonių sąrašą galite rasti čia.
__________________________

 
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Talentų valdymo ir įdarbinimo procesams užtikrinti, mes renkame tam tikrą asmens tapatybę atskleidžiančią informaciją apie jus (toliau – „Asmens duomenys“), pvz., jūsų vardą, pavardę, darbo istoriją, darbo patirtį, išsilavinimą, darbo įgūdžius, vartojamas kalbas, nuorodas ir kitą informaciją, kurią pateikiate savo paraiškoje, darbo pokalbio metu (įskaitant vaizdo darbo pokalbius internetu) arba savo gyvenimo aprašyme ar CV, kad galėtume tinkamai apdoroti jūsų paraišką. Tokių duomenų rinkimas yra būtinas atrankos procesui vykdyti, ir be šios informacijos negalėsime jo tęsti.

Kai kuriais atvejais panašius duomenis gaudavome iš viešų šaltinių (pvz., karjeros platformų), ir todėl šiuo pagrindu galime jūsų paklausti, ar jus domina dalyvavimas paraiškų teikimo procese arba vienoje iš mūsų talentų programų. Toks duomenų rinkimas grindžiamas mūsų teisėtais interesais tvarkant viešai prieinamą informaciją, ieškant tinkamų kandidatų į mūsų siūlomas darbo vietas. Be to, užpildžius paraišką arba dalyvaujant mūsų talentų programose, jūsų el. pašto adresas ar telefono numeris taip pat bus užfiksuotas paieškos serveryje. Galite nesutikti, kad duomenys būtų renkami, pateikdami prašymą pašalinti jūsų duomenis, kaip nurodyta toliau.

__________________________
 
GAVĖJAI IR TVARKYTOJAI

Tvarkydami jūsų duomenis paraiškų valdymo ir sistemos administravimo tikslais, mes naudojame – dėl „Thermo Fisher Scientific“ pasaulinių operacijų – centralizuoto duomenų apdorojimo programas, laikomas JAV serveriuose, kuriuos valdo mūsų pagrindinė įmonė „Thermo Fisher Scientific, Inc.“ arba jos tvarkytojos (kaip nurodyta toliau).

Siekiant užtikrinti efektyvesnį įdarbinimo procesą, mes – dažniausiai per savo pagrindinę bendrovę „Thermo Fisher Scientific, Inc.“ – naudojamės įgaliotų trečiųjų šalių tiekėjų / platformų paslaugomis, kurios įprastai veikia mūsų vardu kaip tvarkytojai. Vokietijos „Thermo Fisher Scientific“ grupės įmonėms šias paslaugas teikia tik „Kenexa Brassring“ įdarbinimo valdymo platforma („IBM Corp“, esanti Armonke, Niujorke, JAV). Kitos „Thermo Fisher Scientific group“ įmonės gali naudotis papildomomis paslaugomis – pvz., darbo pokalbiams internetu, kuriuos šiuo metu teikia „Modern Hire“ (Delafildas, Viskonsinas, JAV), „Phenom People“ (Ambleris, Pensilvanija, JAV), teikiamomis talentų valdymo paslaugomis atrenkant kandidatus nevadovaujančioms pareigoms, talentų valdymo paslaugomis, kurias teikia „Dillistone Group Plc d/b/a FileFinder“ (Londonas, JK), atrenkant kandidatus vadovaujamoms pareigoms, taip pat „Candex Solutions Inc.“ agentūros paslaugomis (Niujorkas, NY, JAV).

Minėtos paslaugos padeda mums tvarkyti paraiškas ir optimizuoti „Thermo Fisher Scientific“ grupės atrankos procesą. Naudodamiesi šiomis papildomomis funkcijomis ar paslaugomis, mes galime pateikti papildomos su privatumu susijusios informacijos arba paprašyti jūsų atskiro sutikimo (pvz., „Phenom People“ ir „FileFinder“ paslaugų atvejais), kad galėtume atlikti tam tikras duomenų apdorojimo operacijas.

Siekdami apsaugoti savo teisėtą interesą tvarkyti kandidatų duomenis visos grupės mastu (pvz., informuoti kitas „Thermo Fisher Scientific“ grupės įmones apie tinkamus pretendentus į laisvas darbo vietas), taip pat galime perduoti jūsų reikiamos apimties duomenis kitoms „Thermo Fisher Scientific“ grupės įmonėms.

__________________________

KITI SUSIJĘ PROCESAI

Taip pat galite būti įtraukti į darbo pozicijos kampaniją el. laiškais arba pakviesti dalyvauti apklausose, susijusiose su įdarbinimo procesu. Jūs dalyvausite tokiose kampanijose ar apklausose visiškai savanoriškai, ir mes iš anksto paprašysime jūsų sutikimo. Bet kuriuo atveju, jums bus suteikta galimybė bet kada atsisakyti dalyvauti šiose procedūrose.

Priklausomai nuo šalies, kurioje kandidatuojate, gali būti atliekami jūsų biografinių ir kitų duomenų patikrinimai. Jie bus atliekami vadovaujantis galiojančiais vietiniais įstatymais, o atlikdami šiuos patikrinimus, jei reikės, pateiksime jums daugiau informacijos apie jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Taip pat mes galime tvarkyti jūsų duomenis vykdydami mūsų atžvilgiu taikomus teisinius įpareigojimus. Remdamiesi jūsų asmens duomenimis, statistiniais tikslais galime apdoroti suvestinius ar kitaip anonimizuotus duomenis.

Įtraukdami už Europos Sąjungos ribų esančius subjektus, mes taikome visas būtinąsias apsaugos priemones, kad būtų užtikrintas tinkamas duomenų apsaugos lygis (pvz., darbas su „Privacy Shield“ sertifikuotais tiekėjais ir vadinamųjų standartinių sutarčių sąlygų priėmimas, jas išleidus Europos Komisijai). Gavę užklausą, pateiksime jums papildomos informacijos apie tai, kaip konkrečiu atveju užtikriname asmens duomenų gavėjui perduotų duomenų apsaugą.


__________________________
 
DUOMENŲ LAIKYMAS

Baigę atrankos procesą ir priėmę į darbą, mes saugosime jūsų asmens duomenis 24 mėnesius (Vokietijoje – 9 mėnesius). Šis laikotarpis gali būti pratęstas, jei reikia toliau tvarkyti asmens duomenis (pavyzdžiui, dėl to, kad užsiregistravote ir norite gauti mūsų pranešimus apie darbo pozicijas, arba – už Vokietijos ribų – užsiregistravus mūsų talentų tinkle). Pasibaigus šiam laikotarpiui, mes automatiškai ištrinsime jūsų asmens duomenis (paprastai „Kenexa Brassring“ ar atitinkamoje tarnyboje, kur kandidato duomenys yra saugomi ir tvarkomi centralizuotai). Bet kuriuo atveju, jūsų asmens duomenis saugosime tik tiek laiko, kiek to reikia pirmiau nurodytiems tikslams pasiekti, ir (arba) kiek privalome tai daryti pagal įstatymus.
__________________________

 
„THERMO FISHER“ DARBUOTOJŲ REKOMENDACIJOS

Mūsų darbuotojai gali rekomenduoti jums darbo poziciją, į mūsų rekomendavimo įrankį įvesdami jūsų el. pašto adresą. Atkreipkite dėmesį, kad šios rekomendacijos yra individualiai ir privačiai adresuotos mūsų darbuotojų, o ne įmonės „Thermo Fisher Scientific“ pranešimai. Jei jus rekomendavo „Thermo Fisher Scientific“ darbuotojas, ir jūs kandidatavote į atvirą darbo poziciją, jis arba ji gali pamatyti išsamią darbo pozicijos informaciją ir jūsų paraiškos būklę.
__________________________
 
ASMENINĖS TEISĖS IR KONTAKTINIAI PUNKTAI
Jūs turite teisę prašyti prieigos prie savo asmens duomenų ir juos taisyti, ištrinti arba apriboti jų tvarkymą, prieštarauti tam tikroms duomenų tvarkymo operacijoms, taip pat – teisę į duomenų perkeliamumą tam tikromis aplinkybėmis, kurių kiekvieną nustato įstatymas. Bet kuriuo metu galite atšaukti bet kurį savo pareikštą sutikimą, turėsiantį įsigalioti ateityje. Taip pat turite teisę teikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai.

Kilus klausimams apie šią politiką arba savo privatumo sutikimą, arba apie jūsų duomenų tvarkymą apskritai, jei norite atšaukti sutikimą arba atnaujinti ar ištrinti savo duomenis, paprašyti informacijos apie pas mus saugomus duomenis, galite su mumis susisiekti, pvz., šiais adresais:
  • „Thermo Fisher Scientific“ – Teisiniai ir reguliavimo atitikties klausimai – Duomenų privatumo klausimai, 168 Third Avenue Waltham, MA 02451, JAV; arba
  • „Thermo Fisher Scientific“ – Pasaulinių duomenų apsaugos pareigūnas – „Oakwood Corporate Services Limited“, 3 aukštas, 1 Ashley Road, Altrincham, Cheshire, WA14 2DT, JK; arba siųsti el. laišką adresu applicationprivacy@thermofisher.com arba kreiptis į pasaulinių duomenų apsaugos pareigūną adresu dataprivacy@thermofisher.co

​​​​​​​​​​​​​​
Su valstijos politika norintys susipažinti Kalifornijos gyventojai,  spustelėkite čia.