img1

Kvalita a regulatorní záležitosti

Jsme dynamická a inovativní společnost a naše týmy regulace a kvality tuto dynamiku sdílejí. Snaží se prosazovat kvalitu a dodržování předpisů na všech úrovních společnosti. Odpovědnost totiž nese každý z nás.

Kvalita je samotným jádrem naší značky a je zásadní pro náš růst a úspěch. Od kontroly designu přes kontrolu změnového řízení až po kontrolu dokumentů. Kvalita nás provází na každém kroku. Zodpovídáme za to, že naše produkty budou dobře sloužit svému účelu a budou vyráběny maximálně efektivně. To je v našem podnikání obzvlášť důležité, protože kvalita Thermo Fisher Scientific produktů může ovlivnit správné diagnostikování rakoviny, identifikovat nebezpečné látky, odhalit alergii, usnadnit transplantační postup nebo napomoci k nespočtu dalších výsledků. Naše práce zároveň musí být v souladu s regulatorními předpisy zemí a úřadů po celém světě.

Náš tým profesionálů na regulatorní záležitosti pracuje napříč celou organizací a je integrován do všech aspektů našeho podnikání. Je zapojen do celého životního cyklu produktů a úzce spolupracuje s našimi týmy zabývajícími se kvalitou, právem a výrobou. Jejich cílem je vytvořit co nejlepší postupy, které zaručí soulad se všemi předpisy a normami. Jsou tváří naší společnosti směrem k regulačním orgánům a díky našemu globálnímu rozsahu a široké škále produktů jsou v konktatu s vládními i nevládními organizacemi ve všech zemích a regionech, ve kterých působíme.

Politika kvality

Plníme své poslání umožnit našim zákazníkům zvyšovat kvalitu zdraví, čistotu a bezpečnost světa neustálým zlepšováním kvality našich produktů a služeb a zajištěním globálního dodržování předpisů.
Kvalita pro naše zákazníky
Kvalita pro naše zákazníky znamená, že se vždy mohou spolehnout na naše produkty a služby, které jsou to od toho, aby plnily jejich požadavky a specifikace.
Kvalita pro regulaci
Kvalita pro regulační orgány znamená, že pracujeme podle nejvyšších etických standardů a splňujeme nebo převyšujeme všechny příslušné regulační požadavky.
Kvalita pro naše kolegy
Kvalita pro naše kolegy znamená, že převezmeme osobní odpovědnost, abychom zajistili, že naše práce splňuje požadavky zákazníků a je bezchybná od návrhu po použití.
Kvalita pro naši společnost
Kvalita pro naši společnost znamená, že se řídíme kulturou neustálého zlepšování, která je umožněna praktickým zlepšováním procesů (PPI) a systémem kvality naší společnosti.
We're serious about quality
„Jsem odpovědný za udržování účinnosti systému řízení kvality v našem izraelském závodě podle standardu QMS.“ Zajišťuji, aby k zákazníkům byly dodávány pouze produkty, které splňují požadavky. S mým týmem specialistů na zajištění kvality a techniků kontroly kvality podporujeme proces vývoje nových produktů, které našim zákazníkům umožňují vyšetřovat nemoci a vyvíjet nové produkty pro léčbu pacientů.“ Yossi
Yossi
„Jako regulační analytik zodpovídám za registraci našich zdravotnických prostředků v Jižní Koreji a za to, že splňují všechny vládní a regionální regulační požadavky. Když zdravotnický prostředek vstoupí na trh diagnostiky v Jižní Koreji, je zapojeno několik orgánů, které kontrolují jeho bezpečnost a účinnost. Během tohoto procesu se musím dobře orientovat v pozadí a vlastnostech produktu. Například štítek produktu, manuální a elektronické komponenty musí vyhovovat specifickým požadavkům dané země a klinická účinnost musí být deklarována na základě údajů z klinických studií. Protože diagnostické a lékařské trhy přímo souvisejí s veřejným zdravím a dobrými životními podmínkami, jsou požadavky na bezpečnost a účinnost mnohem přísnější než u produktů pro výzkumnou oblast. Zajištění souladu s příslušnými normami a kódy nejen chrání naši společnost, ale také chrání naše zákazníky a koncové uživatele, kteří mohou mít ze zařízení prospěch.“ Se-A (Nicole)
obrázek banneru jtc
Připojte se k naší komunitě talentů
Pokud jste připraveni změnit svět, můžete to udělat zde.