img1

Czech Republic
Vývoj Softwaru

U nás si můžeme na výsledky své práce doslova sáhnout. Pohybujeme stolkem, spouštíme vakuové pumpy, zaostřujeme obraz, opracováváme vzorky.

Jirka, Software Architekt
Softwaroví inženýři se u nás přímo podílí na vývoji špičkových přístrojů za miliony dolarů. Vydávají se odvážně tam, kam se dosud nikdo jiný nevydal. Konzultují výsledky své práce s fyziky, optiky, elektroniky nebo aplikačními specialisty. Netráví celý čas jen kódováním. U nás se naučí přístroje i ovládat, což se hodí při testování funkčnosti kódu v praxi. 

Naším hlavním produktem jsou elektronové mikroskopy. Brýle do nanosvěta, které překonávají limit vlnové délky světla a umožňují zvětšení až k rozlišení jednotlivých atomů. Software je jejich mozkem. Díky němu je možné ovládat hardware s nanometrovou přesností, zpracovávat obraz, analyzovat strukturu, složení a tvar vzorků. 

Naše mikroskopy slouží vědcům a výzkumníkům po celém světě v oborech od medicíny přes vývoj mikroprocesorů až po zkoumání historických artefaktů. Jak roste počet uživatelů našich přístrojů, rostou i požadavky na snadnější obsluhu a automatizaci složitých úloh. 
​​​​​​​

Vzorek naší práce

  • Zpracování velkého množství obrazových dat při rychlosti několika Gbit/s
  • Navigace po vzorku s přesností v řádu nanometrů
  • Regulační algoritmy ve vakuovém subsystému
  • Automatická kalibrace (~500 stupňů volnosti)
  • Vyhlazení a restaurace obrazu pomocí neuronových sítí
  • Zpracování obrazu, 3D rekonstrukce obrazu, rozpoznávání vzorů
  • Plně automatický běh aplikací s důrazem na maximální robustnost a efektivitu pořízení dat
  • Real-time sledování a počítání trajektorií elektronů
  • Continuous Integration
  • Automatizace testů

V čem to boucháme?

finance ldp